Dagblad de Limburger – Rechtzetting

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naar aanleiding van uw brieven van 8 en 27 januari 2014 en het overleg daarover op 4 februari 2014 in Den Haag deel ik u het volgende mede. Ik heb kennisgenomen van uw reactie op het artikel over uw Organisatie ifl het dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad van 7 december 2013. Om deze reactie heb ik u verzocht (…) Lees verder


In mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Stichting Service Médical (hierna: ‘curanda’) deel ik u mee dat ik mijn onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement alsmede naar het bestuur en toezicht in de jaren voorafgaand aan het faillissement (waarin u als (voormalig) lid van het Bestuur betrokken bent geweest) heb afgerond (…) Lees verder


Ik begrijp dat er publicaties zijn verschenen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de Stichting Service Médical (SSM). In die publicaties wordt een relatie gelegd met de door VWS verleende subsidie in de achter ons liggende jaren en de besteding daarvan. Daarom graag enige verduidelijking van mijn kant zoals ik dat in de jaren als directeur Sport van VWS heb beleefd (…) Lees verder


VOETBAL VOORZITTERS ONTHUTST
In Dagblad De Limburger wordt ondergetekende opgevoerd als gesprekspartner van een journalist. De conclusie uit zijn pen luidt dat de Stichting Service Médical (SSM) het ministerie misleid zou hebben (…) Lees verder